Tin mới nhất :
Tin mới nhất

CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ NGHĨA VỤ KHI HỢP TÁC

 

ĐIỀU KHOẢN

Nghiêm cấm bất kỳ đại lý nào tự mở tài khoản thành viên dưới quyền đại lý của mình để đặt cược, {{website}} có quyền chấm dứt hợp tác, hủy bỏ hoa hồng và phong tỏa vĩnh viễn tiền gốc và lợi nhuận của tài khoản thành viên đó.

 

Để đảm bảo quyền riêng tư và quyền lợi của tất cả các tài khoản thành viên {{website}}, {{website}} sẽ không cung cấp bất kỳ mật khẩu thành viên nào và thông tin cá nhân của thành viên nào. Nếu một thành viên trong hệ thống đại lý tiến hành cá cược bất hợp pháp cá nhân hoặc nhóm tại {{website}}, hoặc nhận thấy các mối đe dọa hoặc lạm dụng các đề nghị của {{website}}, {{website}}có quyền đóng băng tài khoản và tiền của thành viên vi phạm, hủy bỏ hoa hồng của đối tác đại lý và chấm dứt hợp tác. Các điều kiện trong hợp đồng sẽ được thực hiện sau khi {{website}} thông báo cho đại lý chấp nhận tham gia. {{website}} và đại lý có thể chấm dứt hợp đồng này bất cứ lúc nào. Trong mọi trường hợp, nếu đại lý muốn chấm dứt hợp đồng, họ phải thông báo cho chuyên viên đại lý {{website}} hoặc dịch vụ chăm sóc khách hàng trực tuyến 24/24 trước 7 ngày bằng văn bản/email. Nếu đại lý vi phạm các điều khoản trong hợp đồng, {{website}} có quyền chấm dứt hợp đồng ngay lập tức và hủy bỏ khoản hoa hồng hiện tại.

 

 

Nếu không có sự cho phép của {{website}}, đại lý không thể tiết lộ và cung cấp dữ liệu liên quan đến {{website}}, bao gồm phản hồi mà đối tác đại lý thu được, báo cáo hoa hồng, tính toán, v.v ...; đại lý có nghĩa vụ giữ bí mật các tài liệu và dữ liệu bí mật sau khi hợp đồng chấm dứt. Các đối tác liên kết không được đăng ký hoặc sử dụng bất kỳ từ khóa, cụm từ tìm kiếm hoặc các số nhận dạng khác giống hoặc tương tự với nhãn hiệu thương mại {{website}} cho bất kỳ công cụ tìm kiếm, cổng thông tin điện tử, dịch vụ quảng cáo hoặc các dịch vụ tìm kiếm và trung gian khác, ví dụ: bạn không thể đăng ký hoặc sử dụng " Các từ như " {{website}} "v.v. và các phương pháp thay đổi của chúng, cũng như các từ khóa giống hoặc tương tự với bất kỳ nhãn hiệu thương mại nào của {{website}} trên các trang web đối tác liên minh hoặc các công cụ quảng cáo khác và bất kỳ từ khóa nào khác mà chúng tôi phủ nhận.

 

 

Nếu chấm dứt hợp tác do đại lý vi phạm thỏa thuận, đại lý sẽ không được hưởng hoa hồng. Sau khi chấm dứt hợp đồng, đại lý và {{website}} sẽ không phải thực hiện các quyền và nghĩa vụ của hai bên, việc tiếp tục hoạt động của các thành viên cấp dưới của đại lý không có nghĩa là tiếp tục hợp đồng, chấm dứt hợp đồng sẽ không làm giảm bớt nghĩa vụ mà đối tác phải thực hiện trước khi chấm dứt hợp đồng.

 

 

{{website}} nhắc nhở đại lý vui lòng bảo mật tài khoản {{website}} của đại lý, không tiết lộ thông tin tài khoản của đại lý cho bất kỳ ai, nếu đại lý không bảo mật thông tin tài khoản của mình mà gây thất thoát thì đại lý sẽ chịu trách nhiệm. {{website}} và các đối tác liên minh là các nhà thầu độc lập. Hợp đồng này sẽ không được phát hành để hình thành mối quan hệ liên doanh, liên doanh, trung gian, nhượng quyền thương mại, đại diện kinh doanh, đại lý hoặc việc làm. Đối tác liên minh không có quyền đưa ra bất kỳ lời hứa nào nhân danh chúng tôi và những điều trên. Không được chấp nhận bất kỳ đề xuất và yêu cầu nào, không thể thực hiện bất kỳ phương thức khuyến mãi nào mà không được chúng tôi chấp thuận. Bất kể trên trang web của bạn hay bất kỳ nơi nào khác, bạn không được đưa ra bất kỳ tuyên bố nào mâu thuẫn với thỏa

 

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA ĐẠI LÝ {{website}}

Các thành viên thuộc kênh đại lý được giám sát bởi {{website}} và bộ phận kiểm soát rủi ro của {{website}} có quyền theo dõi trạng thái cá cược của các thành viên trực tuyến của đại lý. Các thành viên trong kênh đại lý phải tuân thủ các quy định, chính sách và quy trình hoạt động dành cho thành viên của {{website}}. {{website}} có quyền từ chối hoặc đóng băng tài khoản của các đại lý và thành viên. Dữ liệu về các thành viên cấp dưới của đại lý là hoàn toàn minh bạch và đại lý có thể đăng nhập vào hệ thống quản lý đường link đại lý bất kỳ lúc nào để quan sát tình hình phát triển của các thành viên cấp dưới, đặt cược, thắng và thua của họ và kiểm tra hoa hồng hiện tại. Chúng tôi cam kết rằng dữ liệu sẽ được cung cấp bởi kho dữ liệu. Nếu có sự khác biệt giữa báo cáo hệ thống CSKH và báo cáo do kho dữ liệu cung cấp, hoặc do tính toán hay thời gian giải quyết và các yếu tố bất khả kháng nào khác, thì lấy dữ liệu trong kho dữ liệu của chúng tôi làm chuẩn. {{website}} có quyền sửa đổi bất kỳ quy định nào trong hợp đồng, bao gồm: Kế hoạch hoa hồng hiện tại, phương thức thanh toán và các quy định về kế hoạch. {{website}} sẽ thông báo cho đại lý qua email, thông báo trên trang web, v.v. Nếu người đại diện phản đối hợp đồng sửa đổi, thì có thể liên hệ với chuyên viên đại lý và nhân viên dịch vụ chăm sóc khách hàng để phản ánh ý kiến, hoặc chọn chấm dứt hợp đồng. Bên đại lý phải tuân thủ các quy định có liên quan sau khi thay đổi, quan hệ hợp tác được thực hiện theo nội dung hợp đồng đã thay đổi.